Her zaman nasihatte bulunduğum hafız eşim ve çocuklarımın Risale okumak içlerinden gelmiyor. Onların bu hallerine üzülüyorum, dua etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Bir Nur talebesi olarak ailemizi irşat konusunda tavsiyeleriniz neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Malum olduğu üzere Risale-i Nur'un intişarı ve insanlara tebliği ve kabullerinin temini gibi hususlarda zaman, zemin, kişilerin eğitim durumu, samimiyet, hikmet, yaş, yetiştiği beldenin şartları, ilmî seviye ve en başta illet-i hakiki olan Rahmet-i İlahiyenin iktiranı gibi çok unsurlar ehemmiyet kazanmaktadır. Bu sebeple net sınırlarla tavsiyeler belirlemek pek de kolay olmamaktadır. Bununla beraber genel hatlarda şu hususların nazara alınmasında önemli faydalar mülahaza etmekteyiz:

1. Çocukların sosyal medya ve internetle olan bağlarının itidale getirilmesi. Mesela, devamlı oyuna alışan bir zihnin kitap okumak gibi ciddi meşguliyetlerde zorlanacağı malumdur.

2. Çocukların, Nurlarla meşgul ve istikametli olan akranları ile beraber olmalarını temin etmek.

3. Çocuk özellikle ilköğretim yaşlarında ise Nurlarla hemhal olan öğretmenlerini vesile kılarak irtibatını temine çalışmak.

4. Çocuğun, çocukluğunu yaşamasına, meşru dairede zemin hazırlamak.

5. İknayı esas almak, icbarı ihsas edecek hâl ve tavırlardan uzak durmak.

6. Çocuğun sözüne itibar edebildiğini düşündüğümüz dayı, amca vb. akrabalarını vesile kılmak.

7. Mümkünse evde çocuğun ilgisini çekebilecek Nurlardan bazı mevzuları okumak.

8. Risale-i Nurlarla alakalı müsabaka vb. faaliyetlere teşvik etmek.

9. Çocuğun özellikle küçük yaşlarda en tesirli muallimi annesi olduğundan, annesinin bu manada etkin rol oynamasını temine çalışmak.

10. Mükâfatlarda bu manayı kuvvetlendirmek.

11. Lisanıhâlimizle gerekirse uygun ve hikmetli sözlerle yanlışlıkları düzeltmeye çalışmak

12. Çocuğun salihlerden olması için her zaman dua etmek ve başkalarından dua talep etmek.

13. İstenilen mana zahiren tahakkuk etmese dahi ümitsizliğe düşmemek, vazifemizi yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmet, şefkat ve adaletine tam itimad etmek.

14. Hanımlara karşı Risale-i Nur'u tebliğde kavl-i leyyini esas almak.

15. Hafızlık gibi durumlarda, Risale-i Nur'dan Kur'an-ı Hakîm'in mucizevi yönlerini izah eden yerleri nazara verip okumaya çalışmak

16. Kur'an-ı Kerim'le alakalı, varsa noksanlarımızı Müslüman olmak şuuru içinde tamamlamaya çalışmak.

17. Devamlı dua etmek.

18. Lisanıhâlimizle gerekirse lisanıkalimizle Risale-i Nur'u neşirdeki maksadımızın hiçbir menfaat olmadan, insanların dünyevi ve uhrevi saadetlerine çalışmaktan ibaret olduğunu hissettirmek.

19. Risale-i Nur'dan istifadenin umumi olduğunu, mal-ı umumi olup bir cemaate has bir meşreb olmadığını, her meşrepteki insanların istifade edebileceği manasını izhar etmek.

20. Belli bir şuura ulaşmış çocuğumuzu, annesinin Nurları benimsemesinde vesile kılmak.

21. Özellikle Nurları bilen akrabalarımızla bağlarımızı güçlendirmek, muarızlara karşı ihtiyatlı olmak, gerekirse uygun üslup ile izahatta bulunmak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...