"Herbir âyetin müteaddid mânalara delâleti muhakkaktır, belki müttefekun-aleyhtir." Buradaki "muttefekun-aleyh" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada “müttefekun-aleyh”, yâni üzerinde ittifak edilmiş olan konu “herbir âyetin müteaddid mânalara delâlet” ettiğidir.

Demek ki, tefsir âlimlerimiz her bir âyetin sarih mânasından başka birçok mânalara daha delâlet ettiğinde birleşmişlerdir. Üstat Hazretleri, mucizât-ı enbiya hakkındaki âyetlerin de sarih manaları yanında “sanat ve fünûn-u beşeriyenin mühimlerine işarî bir tarzda delâlet, hem teşvik” ettiklerini ifade etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...