Block title
Block content

"Herbir masnu üstünde, Hâlık-ı Külli Şeye mahsus bir sikkesi; ve herbir mahlûku üstünde, Sâni-i Külli Şeye has bir hâtemi,.." Masnuda "Halık", mahluktta "Sani" isminin nazara verilmesinin hikmeti ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ LEM’A"

"Bak şu kâinat bostanına. Şu zeminin bağına, şu semânın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Göreceksin ki, bir Sâni-i Zülcelâlin, bir Fâtır-ı Zülcemâlin, o serilmiş ve serpilmiş masnuattan herbir masnu üstünde, Hâlık-ı Külli Şeye mahsus bir sikkesi; ve herbir mahlûku üstünde, Sâni-i Külli Şeye has bir hâtemi; ve kalem-i kudretin birer menşûru olan sahâif-i leyl ve nehar, yaz ve baharda yazılan tabakat-ı mevcudat üstünde, taklit kabul etmez bir turra-i garrâsı vardır."(1)

Sanatta halk fiili, halk fiilinde sanat icrası, tezahür ediyor. Yani güzel bir sanatta Sani ismi kadar Halık ismi de tezahür ettiği gibi, güzel bir yaratma fiilinde de Halık ismi kadar Sani ismi de tecelli ile tezahür ediyor demektir.

Bir fiilde bütün isimler zımni olarak tecelli ve tezahür ediyorlar. "Cemalde kemal, kemalde cemal" ne mana ifade ediyor ise, sanatta yaratma, yaratmada da sanat aynı manayı ifade ediyor. İşte Üstad Hazretleri isimleri ters çevirerek bu inceliğe işaret ediyor denilebilir.

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Makam, İkinci Lem'a | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1971 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...