Block title
Block content

"Herbir şeâir bir hoca-i dânâdır; ruh-u İslâmı daim enzâra ders veriyor. Mürur-u a’sâr ile sebeb-i istimrar-ı zaman." Her bir şeaairin bir hoca-i dânâ olmasınız izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şeair" sembol ve simge demektir. Simge ve semboller, simge ve sembol olduğu kültür, medeniyet ve inançların mana ve inceliklerini şekilsel olarak anlatan levhalardırlar. Mesela adalet bakanlığının simgesi olan  terazi adaleti, eşitliği, dengeyi anlatan bir hoca gibidir. Hatta bazen bir simge bir kitap kadar insanlara mesaj verebilir.

Bu açıdan İslam simgelere çok büyük bir değer vermiş ve onların korunmasını büyük bir ibadet ve inanç olarak değerlendirmiştir. Mesela ezan, besmele, selam, tesettür gibi şeairler, İslam medeniyetini ve değerlerini insanlığa anlatan çok etkili ve büyük simgelerdir.

Özellikle ezan İslam inancının en mükemmel simgesel tezahürüdür. Sırf ezanının etkisi ile İslam olan binlerce gayri müslim tarihte olmuş ve elanda olmaktadır. Bir hoca ya da alim epey uğraşsa ezan kadar hidayete vesile olamazdı diyebiliriz.

Hoca-i dânâ, alimlerin hocası, çok büyük alim kimse manasına gelmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...