Block title
Block content

Herbir zerreye de mi müekkel melek vardır? Habis ruh sadece cinlerden midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler, kâinattaki maddi, manevi hemen bütün işlerde görevlidirler. Her varlığın müekkel yani kendisine vekil kılınmış bir melaikesi vardır. Atom, mahiyet itibarıyla güneş sistemini mikro planda temsil etmektedir. Güneş için müekkel melek olduğu gibi, atom için de olmak iktiza eder. Şu tespit de atomlar için müekkel meleğin varlığını iktiza eder.

"Hiç hatırına gelmesin ki, şu hilkatte câri olan nâmuslar, kanunlar, kâinatın hayattar olmasına kâfi gelir. Çünkü, o cereyan eden nâmuslar, şu hükmeden kanunlar, itibârî emirlerdir, vehmî düsturlardır; ademî sayılır. Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini ellerinde tutacak melâike denilen ibâdullah olmazsa, o nâmuslara, o kanunlara bir vücud taayyün edemez, bir hüviyet teşahhus edemez, bir hakikat-i hariciye olamaz. Halbuki, 'Hayat, bir hakikat-i hariciyedir; vehmî bir emir, hakikat-i hariciyeyi yüklenemez.'" (1)

Yani; Kainattaki tekvini kanunlar, gerçekte harici vücudu olmayan kanunlardır, vehmidirler. Tıpkı ceza yasası kanunları gibidirler. Ceza yasası kanunları kendilerini tatbik edemezler. Onları tatbik edecek insanlara ihtiyaç vardır. Biz onlara savcı ve hakimler diyoruz.

Aynen öyle de kainattaki bu vehmi kanunları da tatbik edecek varlıklara ihtiyaç vardır. Onlar ise meleklerdir. Atomlardaki fiziki kanunları da temsil edecek müekkel melekler vardır.

Diğer sualinize gelince; ervah-ı tayyibe temiz ruhlar, ervah-ı habise pis ruhlar anlamındadır. Melekler birinciye, şeytanlar ikinciye örnektir. İnsanların da ruhani yönü olduğundan bir kısmı tayyip bir kısmı habistir. Ama bu onların kesblerine terettüp eden bir neticedir, yoksa bidayeten habislik sıfatı verilmiş değildir.

Bu ruhlar gece ve gündüz kadar birbirlerinden faklıdır. Pislikten zevk alan bazı böcekler olduğu gibi, gülden hoşlanan ve onun üzerinde tatlı terennümlerde bulunan bülbüller de vardır. Benzeri bir durum ruhlarda da söz konusudur.

Her ruh kendine uygun gelen sohbet meclisine gider. Kişi kendi karakterine uygun olanlarla arkadaş olur.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

Yorumlar

abdurrahma
Melek,cinden baska ruhaniyat varmi. Hayallden , esirden,elektrikten,sesten yaratilanlar a ne denir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Sorunun cevabı için tıklayınız: Ruhaniyat Ne Demektir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...