"Herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayınını veren babası, hanesi, dükkânı değil; belki onun tayınını ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir Zat, onu besliyor, rızkını veriyor." İzahı nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Gerçi yağmur namazının zahir neticesi yağmurun gelmesidir; fakat asıl hakikî, en menfaatli neticesi ve en güzel ve tatlı meyvesi şudur ki: Herkes o vaziyetle anlar ki, onun tayınını veren babası, hanesi, dükkânı değil; belki onun tayınını ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir Zat, onu besliyor, rızkını veriyor. Hattâ en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit validesine yalvarmaya alışmışken, o yağmur duasında, küçücük fikrinde büyük ve geniş bu mânâyı anlar ki: Bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir Zat, hem beni, hem bu çocukları, hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermese, başkalarının faydası olmaz. Öyleyse Ona yalvarmalıyız der, tam imanlı bir çocuk olur. Bu münasebetle kısacık altı nokta beyan edilecek..."(1)

Burada yağmur duasının yağmuru getirmekten çok, insana vermiş olduğu kalbi ve ruhi hazlar izah ediliyor. Yani yağmur duası basit bir alışveriş değil, bir çeşit arz-ı ubudiyet ve ihtiramdır.

Yağmur ile rızık arasında sıkı bir bağ olduğu için, Allah insana zaman zaman rızkın sebepler tarafından değil kendisi tarafından verildiğini göstermek ve hissettirmek için kuraklık veriyor ve bu zaman diliminde de dua edilmesini istiyor.

Herkes yağmur duasında anlar ki, insanın rızkını veren babası, ailesi, dükkânı değil; belki insanın rızkını ve yemeğini veren, koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran Allah’tır, insanı besliyor, rızkını veriyor.

Yağmur duası, sebeplerin acizliğini anlamak ve sebepler arkasında iş gören Allah’ı görebilme fırsatıdır.

Çocuğun, yağmur duasında, babasının da el açıp Allah’tan bir şeyler istediğini görmesi, rızkın babası tarafından değil Allah tarafından verildiğini idrak etmesinine sebep oluyor. Çocuğun nazik ruhunda Allah inancı kökleşiyor. Bu yüzden çocuklarımızı dua ve ibadete alıştırmamız gerekiyor.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-I, 14. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...