Block title
Block content

"Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat nümune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız..." İzah eder misiniz, buradaki cüzdanı nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız: Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubâtı, düstur-u harekâtı vardır. Bak, bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. 'Şu maaşı hazine-i hassadan filân tarihte alacaksın.' yazılıdır. Halbuki, o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir."(1)

İnsanın mahiyetindeki bütün cihaz ve duyguların yapısı ve yönü, ahirete bakıyor ve oraya işaret ediyor. Peygamberler de bu donanım ve cihazların ahirete olan işaretleri, yine vahyin terbiyesi ile insanlığa ders veriyorlar.

Mesela, kalpteki aşkı beka bu dünyaya sığmıyor. Kalp ebedi yaşamak arzu ettiği hâlde, dünya geçici ve fanidir. Ya da kalbin o kadar çok emel ve arzuları vardır ki, bu dünyada binden birisine ulaşamıyor. Demek kalp bu dünya için değil, ahiret için tasarlanmış.

Ruh latif ve nurani bir varlıktır, dünyevi ve cismani kayıtlardan sıkılır ve bunalır. Ama ceset kafesinde kayıt ve prangalar içindedir. Demek ruhun mahiyeti de bu maddi dünyaya sığmıyor, daha nurani ve latif olan bir alemi talep ediyor. Ruhun o kadar çok incelikleri var ki, hepsi dünya torbasını yırtıp başlarını çıkararak "ebed, ebed" diye inliyorlar.

İnsanın duygu ve latifelerinin anatomisi, bu dünya için olmadıklarını gayet zahir bir şekilde ortaya koyuyor. Tıpkı anne karnındaki bir çocuğun azalarını anne karnında kullanamamasının kullanabileceği bir aleme işaret etmesi gibi.

Evet, nasıl anne karnındaki bebeğin azaları dünyaya işaret ediyor ise, aynı şekilde dünya da ahiret alemine nispetle anne karnı gibi dar ve sınırlı olduğu için, insanın latife ve duyguları da ahiret alemine işaret ediyor. Dünya hayatı insan mahiyetine dar gelen bir elbise hükmündedir. Bu da insanın bu dünyaya ait olmadığının en büyük ispatıdır. 

Özetle, zabit burada insanı temsil ederken zabitin görev ve vazifeleri de insanın ebede uzanan duygu ve cihazlarını temsil ediyor. İnsan ve duyguları da ahirete işaret ediyor demektir.  

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, On İkinci Suret. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...