Block title
Block content

"Herkesin istidadına göre -eğer kaybetmezse- orada bir saadeti vardır." Burada "istidat" ile kastedilen mana nedir? İstidad ile ahiret saadeti arasındaki alaka nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan bu dünyaya kabiliyetlerini inkişaf ettirip ahirette yüksek makamlara ulaşmak için gönderiliyor. Allah insanın fıtratına ahirette en yüksek makamlara çıkacak istidat ve kabiliyetler verdiği gibi, hayvandan yüz derece aşağı düşecek istidat ve kabiliyetleri de vermiş. İnsana düşen bu kabiliyetleri iman ve ibadet ile geliştirmek ve ahirette sonsuz bir makam ve derece kazanmaktır.

Mesela görmek bir istidattır, insan bu istidadını helal dairede Allah’ın sanatlarını teftiş eden bir müfettiş gibi kullanırsa bu cennette çok büyük bir mükafat olarak dönecektir.

Yine akıl bir istidattır, insan bu istidadı tefekkür yolunda sarf edip inkişaf ettirir ise, bu cennette insana görülmemiş ve duyulmamış bir makamı kazandıracaktır.

Bu iki örnekte olduğu gibi, insan fıtratına Allah tarafından tevdi edilen sayısız istidat ve kabiliyetleri yine Allah’ın bildirdiği iman ve ibadetler ile geliştirip terbiye ederse,  bu insana cennette nihayeti olmayan bir makamı ve dereceyi kazandıracaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...