Block title
Block content

"Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dâvâ açılmış ki..." Burada özellikle "Müslüman" denilmesinin sebebi ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birinci noktaya cevap ise: Evet, bu Cihan Harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hâkimiyet-i âmme dâvâsından daha ehemmiyetli bir dâvâ, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dâvâ açılmış ki, her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek dâvâyı kazanmak için bilâtereddüt sarf edecek."

"Herkesin, iman mukabilinde, bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen ve bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk tâunuyla çoklar o dâvâsını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşif ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba bu kaybettiği dâvânın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?"(1) 

Kırk vefattan otuz sekizinin kurtulamaması bize göre bu zamanda gayet normal bir durumdur. Çünkü, maddeci ve inkarcı felsefe insanlar üzerinde öyle şiddetli bir tesir yapmış ki, çok insanlar bu tesir yüzünden imansız kabre giriyorlar. Malum olduğu üzere, saadeti ebedinin vesikası imandır, onda en küçük bir şüphe ve tereddüt bütün amelleri iptal eder ve ebedi ateşe düşmeye sebebiyet verir.

Bir kimse bütün farzları yapsa, bütün günahlardan kaçsa, ama iman noktasında küçük bir şüphesi olsa, mesela "Cinler yoktur, bunu akıl kabul etmiyor." dese, bütün amelleri ve imanı uçup gider. Bu şahsın cami cemaati olması bir şey ifade etmez.

Diğer dinler ve inançlar, zaten batıl maddeci felsefe onları etkisi altına alsa bile fazla bir kayıpları olmayacak, yani onlar her halükarda ebedi ateşteler. Ama aynı maddeci felsefe Müslüman birisini etkisi altına alırsa, o zaman ebedi saadeti elinden gitmiş olacak. Öyle ise kaybedecek bir şeyi olanların bu davaya daha sıkı sarılması gerekiyor. 

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Dördüncü Mesele. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...