Block title
Block content

"Herşeyin gayât-ı vücudu ve netâic-i hayatı üç kısımdır: Birincisi ve en ulvîsi Sâniine bakar. İkinci kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat, zîşuura bakar. Üçüncü kısım gaye-i vücut ve netice-i hayat, o şeyin nefsine bakar." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahlukata ve bütün kainata, Allah hesabına ve Allah’ın sanatı ve eseri nazarı ile bakmak gerekir. Yani mahlukat ve mevcudat kendi başına bir mana ifade etmez. Ancak başkasına işaret ederse, anlam kazanır. Bir elmada kendi nefsine bakan bir yön varsa, mucidi ve sanatkarı olan Allah’a bakan  yüzlerce yönü vardır. İşte burada sanatkara ve mucide bakan yüzlerce yöne mana-yı harfi denilmiştir.

Her şeyin varlık gayesi ve her mevcudatın hayat neticesi Sanatkarına olan işareti ve beşaretidir. Şu kainatın ve içindeki sanatlı mevcudatın en büyük hedef ve maksadı, sanatkarı olan Allah’ı isim ve sıfatları tanıtıp sevdirmektir.

Şuur sahiplerine bakması iki türlüdür. Birisi yine Allah’ı tanıtıp sevdirmek noktasıdır. Yani mevcudat üzerindeki harika nakış ve sanatlarla Allah’ı şuur sahiplerine tanıtıyor ve sevdiriyor. Diğeri ise, o şuur sahiplerinin kendi istifade ve zevkleridir. Mesela, bir elmayı yediğimiz zaman onun üstündeki nakışlarla Allah’a intikal edersek, birinci vazifeyi ifa etmiş oluruz; aynı elmanın lezzet ve rızık olma ciheti ise nefse, o yiyen adama bakıyor.

 Elmanın nimet ve sanat cihetini inkar edip, sadece nefse ve mideye bakan yönüne dikkat kesilmek ise, nefis ve dünya hesabına oluyor. Yani mana-yı ismi oluyor. Allah ile irtibatı kesip sadece maddi lezzetine odaklanıyor demektir.

Sorudaki yeri okumak için tıklayınız:

Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime (Haşiye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...