“Hiç kabilmidir ki; hayatın en cüzisinin en gizli sesini işitsin, derdini dinlesin, derman versin ve nazını çeksin; en büyük mahlukun en kuvvetli sesini işitmesin ve dinlemesin” cümlesinde “hayatın en cüzisi"nden maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayatın en cüzisinden maksat “sinek, böcek gibi küçük hayvanlar”, yahut “tohumlar ve çekirdeklerdir.” Nur Külliyatı'nda her ikisine de defalarca yer verilmiştir. Birer örnek takdim etmekle yetineceğiz. Mesnevî-i Nuriye’de şöyle bir cümle geçer:

“Zira sineğin kafasındaki o küçük küçük hüceyratın nidalarına 'Lebbeyk' söyleyen o Sâni'-i Semi' ve Basîr'in, senin dualarını işitmemesi ve o dualara müsbet cevablar vermemesi imkân ve ihtimali var mıdır?”(1)

Sözler’de ise şöyle buyrulur:

“Yeryüzünün tarlasında nebatatın her bir taifesi, lisan-ı hal ve istidad diliyle Fâtır-ı Hakîm'den sual ediyorlar, dua ediyorlar ki: 'Ya Rabbena! Bize kuvvet ver ki, yeryüzünün her bir tarafında taifemizin bayrağını dikmekle saltanat-ı rububiyetini lisanımızla ilân edelim.'(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre.
(2) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...