Block title
Block content

"Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği âsâr ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi, kerem ve rahmetine lâyık mükâfat,.." Gayret kelimesinin buradaki ıstılahi manasını nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hiç mümkün müdür ki, gösterdiği âsâr ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu âlemin Rabbi, kerem ve rahmetine lâyık mükâfat, izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın?"(1) 

Gayret: Kelime olarak dikkatle ve sebatla çalışmak manasına geliyor. Istılahta ise dine, imana, namus gibi kıymetlere tecavüz edenlere karşı müdafaa için harekete geçmek ve mukabelede bulunmak manasına geliyor.

Bu kelime Allah için kullanıldığın da ise; mütecavizleri cezasız bırakmaması, onları cezalandırma şuunatı şeklinde ifade edebiliriz. Kamil bir insan hangi duygu ve gayret ile mütecavizlere karşı harekete geçiyor ise, tabiri caiz ise Allah da daha âli, daha ulvi bir şuunat ile mütecavizleri cezalandırır. İnsandaki cüzi şefkat nasıl Allah’ın külli şefkatine işaret ediyorsa, insandaki cüzi gayret de Allah'taki külli gayrete işaret ediyor.  

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...