"Hiç mümkünmüdür ki, bir haliçenin her tarafına yayılan atkı ipini san'atkarane yerleştiren, haliçenin ustasından başkası olsun." sözü ve devamını örneklerle açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hiç mümkün müdür ki, bir haliçenin her tarafına yayılan bir atkı ipini san'atkârâne yerleştiren, haliçenin ustasından başkası olsun? Hem bir meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olsun? Hem çekirdeği icad eden, çekirdekli cismin sâniinden başkası olsun?"(1)

Mesela, her bir ismin tecellisini merkeze giden bir ip olarak hayal edersek, bütün isimlerin ipleri merkezde toplanınca hayat manası oluşuyor. Hayatın merkezinde de şefkat manası tezahür ediyor. O zaman hayat kainat kiliminin merkezi, şefkat de bu merkezin en bariz ve latif nakşı oluyor.

Bir karıncanın hayatı ve hayat ile mazhar olduğu şefkat, bütün cemadat aleminin üzerindedir. Güneşte Allah’ın altı ismi tecelli ederken, karınca da hayat sayesinde yüzlerce isimler tecelli ediyor. Bu da hayatın ne denli merkezi ve şefkate mazhar olduğunun ispatıdır.

Meyve, ağaç halısının ortasında ve merkezinde duran bir nakış gibidir ki, bu nakşı dokumak ancak ağaca sahip olmakla mümkündür. Nasıl halının merkezinde birleşen ipler bir nakşa vücut veriyor ise, bir meyvenin oluşmasında da ağacın bütün cihaz ve organları hizmet verip ona maddi bir ip gibi uzanıyor. Öyle ise meyve kimin sanatı ve icadı ise, meyveye atkı ipi olan ağaç da onun sanatı ve icadı demektir ki, usta ve sanatkarın vahid ve bir olduğunu gösterir. Meyvenin mucidi farklı, meyveye vesile olan ağacın mucidi farklı olmaz ve olamaz.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...