"Hiç şaşırmadan ve karıştırmadan her birisini tam bir imtiyaz ve alâmet-i farika ile o karışık emsalinde ve karanlık yerlerde, meselâ toprak altındaki tohumlar gibi … Kadîr-i Mutlak ve Alîm- i Mutlak'ın hallakıyetine, rububiyetine şehadet ederler." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mutlak bir karışıklık içinde hiçbir şekilde şaşırmamak ve karıştırmamak tam bir mucizedir. Mucizeler ise Allah’ın bir işi bir eseridir, yani Onun varlığının ve birliğinin en büyük delili ve ispatıdır.

Mesela, birbirine çok benzeyen yüz bin farklı tohumu karanlık bir toprağın altına serpiyoruz ve bu tohumların hiçbirisi unutulmadan, şaşırmadan ve karıştırılmadan mükemmel bir şekilde büyütülüyor. Bunu yapabilmek için sonsuz bir ilim, sonsuz bir irade ve sonsuz bir kudret gerekir. Çünkü sınırlı bir irade sınırlı bir ilim sınırlı bir kudret bu yükün altından kalkamaz.

Yeryüzü bir tarla, bitkiler ise bu tarlada yetişen mahsuller. Bu bitkilerin temeli ise sayısız tohumlar ve çekirdeklere dayanıyor. Tohumlar ve çekirdekler ise, zahiren birbirine çok benziyorlar. Bu tohum ve çekirdeklerin çok ve benzer olması, bir de karanlık bir toprak altında olmaları, karıştırma ve şaşırmaya bir sebep iken, en ufak bir karıştırma bir şaşırma bir unutma eseri görülmüyor. Bu da bütün bu işleri çekip çeviren Zat'ın sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibi olmasının delili oluyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...