Block title
Block content

"Hiç yazı yazmayan o ümmî zat, parmak kalemiyle sahife-i semâvîde bir elif yazmış; bir kırkı iki elli yapmış. Yani, şaktan evvel, kırk olan mim’e benzer; şaktan sonra iki hilâl oldu, elliden ibaret olan iki nun’a benzedi." Burayı izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebced hesabında "mim"in değeri kırk, "nun"un değeri ise elli dir. Ay, Efendimizin (asm.) parmak işaretiyle yarılmadan önce "mim"e benziyordu. Yarıldıktan sonra ise iki "nun"a benzedi.

Mevlana cami ise,

"Efendimizin (S.A.S.) parmak işaretini yukarıdan aşağıya bir elif çizdi. O elif kırk olan Mim'i öyle güzel kesti ki ondan iki elli çıkardı."

demek suretiyle bir tespit ortaya koymuştur.

Burada bir bezetme yapılmıştır. Hilalin şeklini düşünelim. Hilalin şekli mim harfine benzetilmiş. İkiye ayrıldıktan sonra ise iki tane nun harfi gibi, iki ayrı şekil ortaya çıkmış.

Ebced hesabına göre mim harfi kırk değerindedir; nun harfi ise elli değerindedir. Böylece bir tane kırk, hilalin ikiye ayrılması neticesinde iki tane elli olmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...