"Hiçbir millet ve hükûmet yoktur ki, kesret-i tenasüle taraftar olmasın." ifadesini nasıl anlayabiliriz? Çin'de mesela devlet nüfus planlaması yapıyor.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nüfus artışının olumlu sonuçlarını, kısa başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

- Üretim artar.
- Vergi gelirleri artar.
- Mal ve hizmetlere talep artar.
- Yeni endüstri dalları doğar.
- İşçi ücretleri ucuzlar.
- İhracatta rekabet kolaylaşır.

Şayet nüfus sayısı ifrat derecede artarsa, o zaman olumsuz sonuçlar meydana gelir; onlar da şunlardır:

- İşsizlik artar.
- Kalkınma hızı düşer.
- Kişi başına düşen milli gelir azalır.
- Tasarruflar azalır.
- Tüketim artar.
- İç ve dış göçler artar.
- İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır.
- İhracat azalır.
- Demografik (nüfusa bağlı) yatırımlar artar.
- Çevre kirlenmesi artar.
- Belediye hizmetleri zorlaşır.

Gerek hadislerde gerek tefsirlerde nüfus artışının övülmesi ve teşvik edilmesi, ifrat ve tefrite girmeyen faydalı olan nüfus çokluğuna işaret ediyor. Yoksa eğitimsiz, niteliksiz rastgele bir nüfus artışı fayda değil zarar getirir. Kontrollü, nitelikli ve eğitimli bir nüfus artışı, hem siyasi hem askeri hem de iktisadi açıdan faydalı ve olumludur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...