"Hiçbir saltanat yoktur ki, o saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücâzâtı bulunmasın." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Saltanat; bir ülkede hükümdarın tebaasına egemen olması anlamına geliyor. Egemenlik kurmak ise ödül ve ceza ile olur. Yani bir ülkede egemenlik kurmak istiyorsan, sana itaat edenleri ödüllendirmen, itaat etmeyenleri de cezalandırman gerekir. Bu sebeple her ülkede karakollar ve hapishaneler bulunur, devlete karşı gelenler ya da suça bulaşanlar cezalandırılıp hapsedilir.

Devlete itaat edenler; devletin her türlü imkan ve ayrıcalığından vatandaşlık hakları olarak yararlanırlar, bu ödül olur. Devlete itaat etmeyenler ise hapse atılırlar, bu da ceza olur. Hapishaneler olmasa suça meyilli vatandaşlar hem düzeni bozup yağmalarlar, hem de devletin otoritesi ile alay ederler; bu cihetle devletin vatandaş üzerindeki hükümranlığı bozulur.

Benzer bir mana; Allah ve insanlar için de geçerlidir. Tabiri caiz ise kainat bir ülke, insanlar ve cinler vatandaş, Allah ise kainatın sultan ve hükümdarıdır. Şeriat ise yasalarıdır. Allah kendine iman ve ibadet ile itaat edenleri cennet ile ödüllendirirken, küfür ve günah ile isyan edenleri de cehennem ile cezalandırıyor.

Ödül ve ceza (cennet ve cehennem) olmasa, Allah’ın kainattaki hükümranlığı ve saltanatı noksan kalacak ve insanlar Allah’ın izzet ve azametini bilemeyeceklerdi. Bir ana baba bile evlatları üzerinde otorite sağlayabilmek için, evde birtakım ödül ve ceza sistemi uygularlar. Çocuğa ceza uygulamasa çocuk bir müddet sonra ana babayı takmaz ve evin düzenini bozmaya başlar. O evde bir saltanat (sistem) bir düzen kalmaz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Bâb-ı Rububiyet ve Saltanattır ki, ism-i Rabbin cilvesidir." cümlesini izah eder misiniz?
- Onuncu Söz, Birinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...