Hicret sırasında Peygamber Efendimiz, neden Mekke'den göçmeyi düşündü? Allah, düşmanlarını bertaraf edebilirdi. Allah onun arkasında olduğu halde, o neden düşmanlarından bu şekilde kurtulma yoluna gitti? Bu konuda Risalede bahis var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mekke’den hicret ettiği ve küffarlar takibe çıktıkları vakit, Sebîr namındaki dağa çıktılar. Sebîr dedi: "Yâ Resulallah, benden ininiz. Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa Allah beni tâzip eder. Onun için korkarım."

Cebel-i Hira çağırdı: ياَ رَسُولَ اللّٰهِ اِلَىَّ "Bana gel." Bu sır içindir ki, ehl-i kalb Sebîr’de havf ve Hira’da da emniyeti hissederler. Bu misalden anlaşılır ki, o koca dağlar birer müstakil abddir, müsebbihtir ve vazifedardırlar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı tanır ve severler; başıboş değillerdir. (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Birinci İşaret)

Peygamberimiz (a.s.m) bir insandı, melek değildi, her hali de mucize değildi... Üstadımızın da buyurduğu gibi, her hâli mucize olsaydı; herkes iman etmek zorunda kalacaktı...

Dünya darü’l-hikmet olduğundan, Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m) da sebepler dairesinde hareket ettirilmiştir. Bu şekilde olmasaydı imtihan sırrı bozulurdu. Herkese mutlak önder olamazdı. Peygamber olduğunun delili olan mucizeleri, gerektiğinde, biiznillah göstertiliyordu...

Bu konuyla alakalı On Beşinci Söz'den bir pasajı da istifadenize sunuyoruz:

"Peygamberimiz (a.s.m.), mucizatından ve hasâisinden başka, ef’al ve ahval ve etvârında beşeriyette kalıp, beşer gibi âdet-i İlâhiyeye ve evâmir-i tekvîniyesine münkad ve mutî olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker, ve hâkezâ... Her bir ahval ve etvârında harikulâde bir vaziyet verilmemiş, ta ki ümmetine ef’âliyle imam olsun, etvârıyla rehber olsun, umum harekâtıyla ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşid-i mutlak olamazdı, bütün ahvaliyle rahmeten li’l-âlemîn olamazdı." (Sözler, On Beşinci Söz'ün Zeyli / Yirmi Altıncı Mektup, Birinci Mebhas)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...