Block title
Block content

Hicret sırasında Peygamberimiz, neden Mekke'den göçmeyi düşündü? Allah, düşmanlarını bertaraf edebilirdi. Allah onun arkasında olduğu halde, o neden düşmanlarından bu şekilde kurtulma yoluna gitti? Bu konuda Risalede bahis var mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çünkü Peygamberimiz (asm) bir insandı, melek değildi, her hali de mucize değildi... Üstadımızın da buyurduğu gibi, her hali mucize olsaydı; herkes iman etmek zorunda kalacaktı...

Dünya darülhikmet olduğundan sebepler dairesinde hareket ettirilmiştir Peygamberimiz (asm). Bu şekilde olmasaydı imtihan sırrı bozulurdu... Peygamber olduğunun göstergesi olan mucizeleri, gerektiğinde, biiznillah göstertiliyordu...

Bu kouyla alakalı On Beşinci Söz'den bir pasajı da istifadenize sunuyoruz:

"Peygamberimiz (a.s.m.), mucizâtından ve hasâisinden başka, ef’al ve ahval ve etvârında beşeriyette kalıp, beşer gibi âdet-i İlâhiyeye ve evâmir-i tekvîniyesine münkad ve mutî olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker, ve hâkezâ... Her bir ahval ve etvârında harikulâde bir vaziyet verilmemiş, tâ ki ümmetine ef’âliyle imam olsun, etvârıyla rehber olsun, umum harekâtıyla ders versin. Eğer her etvârında harikulâde olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşid-i mutlak olamazdı, bütün ahvâliyle rahmeten li’l-âlemîn olamazdı."(1)

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz'ün Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Kategorileri:
Okunma sayısı : 3.483
Word indir Pdf indir
Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...