Block title
Block content

"Hidâyet-i Kur'ân’ın bir nuru olan lütf-u irşad ve hüsn-ü ifham..." Buradaki "Lütf-u irşad ve hüsn-ü ifham"dan murad nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân bütün bir insanlık âleminin hidâyeti için nazil olmuştur. Ondaki derin ve ince mânaları her insanın anlaması mümkün olmadığından, herkese lâzım olan meseleleri avam insanların da rahatlıkla anlayabileceği bir üslupla beyan etmiştir. Bu ise bütün insanlar için, özellikle de avam tabakası için büyük bir lütuftur. 

Üstat Hazretleri, İlâhî kelam hakkında “tenezzülat-ı İlâhîye” ifadesini kullanır ve “Tûr-i Sina’daki gibi konuşaydı hiç kimse istifade edemezdi.” buyurur. Bu yönüyle baktığımızda Kur’ân-ı Kerîm’in bu şekliyle nüzulü, avam-havas bütün insanlar için bir lütuftur. İman hakikatleri ve ibadet gibi temel meselelerin açık bir şekilde beyan edilmesi de avam tabakası için ayrı bir lütuftur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...