"Hıfz-ı Kur’ânî her müşkülâta galip." cümlesini nasıl anlamak gerekir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem her vakit beklediğim, ehl-i zındıkanın bana hücumu gayretli talebem, cesaretli biraderzadem olan uhrevî kardeşimden başlaması muhtemel olmakla beraber, hıfz-ı Kur’ânî her müşkülâta galip ve lezzet-i hizmet-i imaniye her kederi unutturur itikadında olduğumdan, seni teşcî ve teşvike lüzum görmem. Râkımü’l-Hurûf Hâfız Hâlid sana selâm eder, duanı ister."(1)

Kur’an’ın koruyucu vasfı vardır ve kendi hizmetinde bulunanları daima koruyup kollar. Tabi Kur’an bu koruma ve kollama işini bizzat kendi yapıyor değildir, koruyup kollayan Allah’tır. Kur’an’ın koruması mecazi bir ifadedir.

Lakin Allah’ın koruyup kollamasının gerekçesi, kelamı olan Kur’an’a olan hizmettir. Yani kim Allah’ın kelamı olan Kur’an’a samimi hizmet ederse, Allah da bu hizmetinden dolayı o kimseyi belalardan sıkıntılardan korur demektir.

Risale-i Nur talebeleri bu zamanda hem imana hem de Kur’ana sadakat ve ihlasla hizmet ettikleri için, bela ve musibetlere karşı Kur’an’ın koruması altındadırlar.

(1) bk. Barla Lahikası, 214. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...