Block title
Block content

"Hikâyedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi: Nefs-i emmârem ile kalbimdir. İkincisi: Felsefe şakirtleriyle Kur’ân-ı Hakîm tilmizleridir. Üçüncüsü: Ümmet-i İslâmiye ile millet-i küfriyedir." izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hikâyedeki sersem adamın, o emin arkadaşıyla, üç hakikatleri var."

"Birincisi: Nefs-i emmârem ile kalbimdir."

"İkincisi: Felsefe şakirtleriyle Kur’ân-ı Hakîm tilmizleridir."

"Üçüncüsü: Ümmet-i İslâmiye ile millet-i küfriyedir."
(1)

Birincisi en dar daire olan insan mahiyetinde bulunan mücadele, kalp ile nefis arasında geçmektedir.
İkinci dairede ise fikir bazında başlayıp süregelen mücadeledir ki, felsefe ile Kur'an'ın yaklaşımı arasındadır.
Üçüncü daire ise en geniş dairedir ve her alanda devam edegelen bir mücadeledir ki, bu da kafirler ile Müslümanlar arasında meydana gelmektedir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...