"Hikâyedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatleri var. Birincisi: Nefs-i emmârem ile kalbimdir. İkincisi: Felsefe şakirtleriyle Kur’ân-ı Hakîm tilmizleridir. Üçüncüsü: Ümmet-i İslâmiye ile millet-i küfriyedir." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birincisi; insan mahiyetindeki mücadele en dar daire olan, kalp ile nefis arasında geçmektedir.

İkinci dairede, felsefe ile Kur'an talebelerinin asırlardır devam eden fikrî mücadelesidir.

Üçüncü daire ise; en geniş dairedir ki, bu da kâfirler ile Müslümanlar arasında her sahada devam eden bir mücadeledir.

Buna göre, sersem adamın sözlerinin üç kaynağı vardır: Nefs-i emmare, felsefe şakirtlerinin görüşleri ve bütün küfür ehlinin batıl inançları.

Emin arkadaşı da kalbin ilhamlarını, Kur’an hakikatlerini ve İslâm ümmetinin inançlarını temsilen konuşmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...