Block title
Block content

Hikmet-i fenniye ile hikmeti felsefenin arasında bir fark var mıdır? Zira bazı yerlerde "felsefenin hikmeti", bazı yerlerde de "fennin hikmeti" ifadeleri geçiyor.

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerde, “hikmet-i fenniye ile hikmeti felsefe” aynı manada kullanılmaktadır.

Eşyanın taşıdığı özellikleri ve onlardan faydalanma yollarını ortaya koyan bütün fen ilimleri “felsefe” olarak ifade edilmişlerdir.

Burada şöyle bir incelik de olabilir: Bir fen bilgini, kainattaki hadiselerin hikmet yönünü kendi aklınca değerlendiriyor ve bunlara şahsî yorumlar getiriyşorsa, onun yaptığı da bir çeşit felsefedir.

Üstad Hazretleri bir risalesinde “ilm-i hikmet dedikleri felsefe” şeklinde bir ifade kullanır. Üstad'ın hikmet saymadığı ve karşı çıktığı felsefe, varlık âlemi hakkında, “Yaratıcıyı hiç nazara almadan ve dikkatleri Onun hikmet ve rahmetine hiç çevirmeden” verilen fen bilgileridir.

Yoksa, bu aleme “kitab-ı kâinat” diyen, ondaki kanunları “şeriat-ı fıtriye”, mahlukatı ise “kelimat-ı kudret” olarak nazara veren bir Üstad'ın, fen ilimlerine karşı olması düşünülemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...