Block title
Block content

"Hikmet-i İlâhiye, hasenât-ı istikbaliyelerinin bir mükâfât-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş,.." Bu mükafat nedir ki; savaşta mağlup olmamız tahsin edilmiş sanki?..

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"MÜHİM BİR SUAL: Fahrü'l-Âlemîn ve Habib-i Rabbü'l-Âlemîn Hazret-i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sahabelerinin, müşrikîne karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidâyetinde mağlûbiyetinin hikmeti nedir?"

"Elcevap: Müşrikler içinde, o zamanda saff-ı Sahabede bulunan ekâbir-i Sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazret-i Hâlid gibi çok zatlar bulunduğundan, şanlı ve şerefli olan istikballeri nokta-i nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için, hikmet-i İlâhiye, hasenât-ı istikbaliyelerinin bir mükâfât-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki Sahabeler, müstakbeldeki Sahabelere karşı mağlûp olmuşlar-tâ, o müstakbel Sahabeler, berk-i süyuf korkusuyla değil, belki bârika-i hakikat şevkiyle İslâmiyete girsin ve o şehâmet-i fıtriyeleri çok zillet çekmesin."(1) 

Huneyn muharebesi, Mekke'nin Fethi'nden sonra bu kez Taif şehrindekiler Müslüman olmayan kabileleri yanlarına aldılar ve Müslümanlarla savaşmaya hazırlandılar. Hazreti Peygamber (asm) onların üzerine ordusunu gönderdi. Huneyn adı verilen yerde yapılan savaşı, Müslümanlar kazandı. Bu muharebede yenilgiye uğrayan Taifliler Taif'e döndü. Sonuç olarak Evtas bölgesi ve Taif Şehri'nin Kuşatılmasına ortam hazırladı.

Huneyn Savaşı'ndan Kur'an'da Tevbe Suresi'nde de bahsedilmektedir. Kur'an'da bahsi geçen ayetler:

"Andolsun, Allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız."

"Sonra Allah, Resûlü ile mü'minler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu, inkârcıların cezasıdır." (Tevbe, 9/ 25 ve 26)

Mekkeliler için Uhud savaşı ne ifade ediyor ise Taifliler içinde Huneyn savaşı aynı manayı ifade ediyor. Hevâzin ve Sekîf, Arabistan'ın en büyük iki kabilesiydi. Bunlar, diğer küçük kabileleri de, hatta Rasûl-i Ekrem (asm)'in süt annesi Halîme'nin kabilesi olan "Sa'doğulları" kabilesini bile ittifaklarına almışlardı.

Huneyn vadisinde bu suretle, Peygamber Efendimiz (asm)'e karşı, yirmi bin kişilik büyük bir birleşik kuvvet toplanmış oldu. Hareketlerine "ölüm-dirim" süsü verebilmek için, bunlar kadınlarını da çocuklarını da beraberlerine almışlar; koyunlarını, sığırlarını da savaş meydanına getirmişlerdi.

(1) bk. Lem'alar, Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Lem'a | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2583 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...