"Hikmet ise, kâinat sahifelerinde parlayan san’at nakışlarıyla tebarüz eder." ifadesini misallerle açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de Hakim’dir. Hakim ise: Her şeyde maslahatlar, gayeler, neticeler, semereler ve faideler meydana getirmesidir. Her şeyin yerli yerince maharetle, sanatla ve semereli olması ile Hakim ismi alakalıdır.

Ancak bu isim mücerret olarak bilinmez ve tanınmaz. Bilinmesi için tezahür ve tecelliyat lazımdır. İşte Hakim isminin görünüp okunmasını icap ettiren tezahürat ise; mahlukatta sanat nakışlarıyla ortaya çıkar.

Nasıl ki; Rızıklar Rezzak ismini, Şifalar Şafi ismini, Mahlukat Halık ismini tebarüz ettiriyorsa; Hakim ismi de gayeli, faydalı sanat harikalarını icap ediyor.

Mesela insan elinin; yapacağı hizmet ve vazifelere göre tanzim ve takdir edilmesi.

İnsanın yaratılışının gayesine uygun olarak teşkili Hakim isminin tecellisidir.

Yağmurun semadan tane tane intizamlı olarak gelmesi, hikmet açısından mühim bir ibret levhasıdır. Zira hayatın temeli olan azot çemberi böylece teşkil edilebilir.

Kâinattaki bütün olay ve hadisatın tanzimi, zamanlaması, vazifeleri ve teşekkülü hikmetle yapılmış kudret mucizeleridir. Hatta bütün mahlukatın ayrı sima ve özellikte yaratılması da bir başka açıdan maslahat ve gayelerle dolu bir hikmet yumağıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...