Hindistan'ın mekteb-i idadide, Mısır’ın mekteb-i mülkiyede, Kafkas’ın ise mekteb-i harbiyede talim ettiğini söylüyor, Üstad. Peki, neden bu ülkeler için bu okullar söylenmiştir? İsimler gelişigüzel midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehli küfür nasıl ki, insanlık için bir plan hazırlayıp, İslam’ın önünü kesmeye ve küfrü hakim kılmaya çalışıyor ise, kaderin de İslam için bir planı vardır. Kader bu planın işlemesi için ehli küfrün kurmuş olduğu planları neticesiz bırakacaktır. Allah’ın insanlık için ezelde takdir ettiği mana elbette hükmünü icra edecektir.

Burada "feleğin inadına" tabiri, ehli küfrün kurmuş olduğu çarkın ve sistemin tersine ve aksine, demektir. Yani kafirin bir planı varsa, kaderi ezelinin de bir planı vardır. Elbette bu iki plan biribirinin inadına ve aksine olacaktır. Bu yüzden İslam aleminin şu anki zayıflığı bizleri ümitsizliğe düşürmesin, gelecek ve istikbal feleğin inadına ve aksine rağmen İslam’ın olacaktır.

Şimdiki bazı olumsuz haller veya dağınıklıklar bir süreçtir. Bu süreç ilelebet devam etmeyecektir. Nitekim Üstad Hazretlerinin ifade ettiği mana, Birinci Dünya Savaşı'nın o dehşetli ve perişan günlerinde söylenmiş bir ifadedir. Ve söylediklerinin büyük bir kısmı da vuku bulmuştur.

Hindistan İngiliz sömürüsünden kurtulmuş, Kafkas ve Orta Asya'da yaşayan soydaşlarımız Rusya’nın egemenliğinden kurtulmuştur. Üstelik onların askeri alt yapılarını da beraberinde alarak kurtulmuşlardır. Bütün bu gelişmeler ilerideki kemal mananın habercileri ve işaretçileri hükmündedir.

Sosyal olaylar ve değişimler geniş ve dağınık olduğu için, cüzi ve basit akıllar bu olayları ve değişimleri kuşbakışı şeklinde seyredemiyorlar. Konjonktürel bakışın ve cüzi güncel olayların içinde hapsoluyorlar. İlerisi için öngörüde bulunmak, ya keskin bir kalbi aydınlık ister ya da deha derecesinde bir zekavet ile olur. Her iki hâl Üstad Hazretlerinde şiddetli bir şekilde bulunduğu için, tespit ve teşhislerinde şimdiye kadar bir inhiraf ve şaşma görülmemiştir.

Biz şu anki güncel olaylarla bu büyük tespiti iyi okuyamıyoruz. Üstad Hazretleri komünizmin dünyayı kasıp kavurduğu bir hengamda Sovyetler Birliğinin yıkılacağını tarihi ile bildirmiştir ve aynen dediği gibi çıkmıştır.

"Dedi: İslâm parça parça olmuş."

"Dedim: Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslâmın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde talim alıyor. İlâ âhir..."

"Yahu, şu asılzade evlât, şehadetnamelerini aldıktan sonra, her biri bir kıt'a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyetin bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüc ettirmekle, kader-i Ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir."(1)

Hindistan, yani bugünkü ifadesi ile Pakistan, İngiliz sömürgesinde bir cihetle lise seviyesinde ders görüp çağın medeni ahvalini onlardan ders almıştır. Kader musibet içinde hayrı netice verdiriyor.

Mısır, İngilizlerin sömürgesinde mülkiyeyi ders almıştır. Arapların lideri konumunda olan Mısır’ın Arapları modern çağın gereklerine uygun bir şekilde yönetmesi ve yönlendirmesi için böyle acı bir tecrübe ve derse ihtiyaçları vardı ki, kader yine musibet içinde hayrı netice verdirmiştir.

Kafkas ve Türkistan’ın Rusya’nın sömürüsü altına girmesinde ise yine askeri bir talim manası yatıyor. Bugün dağılan Sovyet Rusya’sından kalan askeri sahalar ve tesisler ekseri Türki cumhuriyetlerinde bulunuyor. Bu da Üstad Hazretlerinin ne kadar isabetli bir tespitte bulunduğunu gösteriyor.

İdadiye, mülkiye ve askeriye tespitleri, ülkelerin coğrafi ve sosyal yapılarına uygun tespitlerdir. Kafkas ve Türki cumhuriyetlerin mayasında ve coğrafi koşullarında askerlik hükmederken, Pakistan gibi kalabalık ve medenilikten biraz daha uzak toplumlarda idadiye tabiri tam yerinde tabirlerdir. Mısır yukarıda da değindiğimiz gibi, Arapların doğal mülkiye müfettişi gibidir ve bağımsızlıklarını da bu şekilde kazanmışlardır.

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Eneskanaat
Çeçenistan'ın bağımsızlık savaşını başlatan Cahar Dudayev'in, önceden Sovyetler Birliği'nde hava kuvvetleri generalliğine kadar yükselmiş olması, İslâm'ın bahadır oğlu olan Kafkasın Rus mekteb-i harbiyesinde talim yaptığına güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ilyas94557
İdadiye ve mülkiye bugünkü ifadeyle hangi okullardır?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İdadiye lise oluyor mülkiye ise (devlet yönetiminde) asker olmayan görevliler sınıfı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...