Block title
Block content

"Hırs-ı sevap ve ulüvv-ü himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil, ehl-i tarikatin o kadar mühim ve azîm kemâlâtları ve menfaatleri içindeki ihtilâfâtın ve rekabetin verdiği vahîm neticelerdir..." Tarihten örnek var mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ulüvv-ü himmet kısaca ahiret için çalışıp çabalamak demektir. Yani bütün dikkat ve gayreti ahirete yöneltmek, dünyanın adi ve önemsiz şeylerine değer vermemek anlamına geliyor.

Hırs-ı sevab da benzer bir şekilde insanın sevap kazanma hırsıdır. Hırsın menfi bir anlamı vardır, o da normal yollardan değil kısa ve kestirme yollardan sonuca varma işlemidir ki, Üstadımız buna aculiyet denmektedir.

Hırsın buradaki anlamı, sevap kazanma gibi meşru bir mülahaza ile diğer insanların manevi hukukunu çiğnemek anlamı taşıyor. Yani filanca adam benim tarikatımla benim cemaatimle benim vesilem ile hidayete girerse sevaplar benim olur, düşüncesi ile kendi tarikat ya da meşrebini yücelteyim derken, diğer tarikat ve cemaatleri yermeye başlar. Maksat yüce ve ulvi olunca, yerme ve eleştirmeyi kafasında normalleştirebilir.

Bu hastalık tarikat mesleğine mahsus bir hastalık değildir, bu düşünce her meslek ve meşrep içinde olabilir. Üstadımız cumhuriyet döneminde, tarikatın bu konuda iyi bir sınav veremediğini örnek olarak gösteriyor. Zira bu dönemde, birçok şeyh Üstadımıza ve Nur talebelerine maalesef hücum edip nazarlardan düşürme teşebbüsüne girmişlerdir.

“Şahsım için mucib-i hayrettir ki, o itiraz eden zât, benim silsile-i ilimde en mühim üstadım olan Şeyh Fehim’in (k.s.) tilmizi (talebesi) ve en ziyade merbut olduğum (bağlandığım) İmam-ı Rabbânî’nin (r.a.) bir talebesi olduğu halde, herkesten ziyade kusurlarıma, eski karışık hayatlarıma, taşkınlıklarıma bakmayarak bütün kuvvetiyle imdadıma koşmak lâzım iken, maatteessüf, ondan tereşşuh eden bir itiraz, bazı zayıf arkadaşlarımıza fütur ve ehl-i dalâlete bir senet hükmüne geçtiğini çok teessüfle işittik. O ihtiyar zattan, çabuk bu su-i tefehhümü (yanlış anlaşılmayı) izale etmek için tamire çalışmasını, hem duasıyla, hem tesirli nasihatiyle yardımını bekleriz.” (1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (111. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Mani | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1010 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...