Block title
Block content

"Hırs ile acûliyet, sebeb-i haybettir. Zira müretteb basamaklar gibi fıtrattaki tertibe, teselsüle tatbik-i hareket etmediğinden harîs muvaffak olamaz. Olsa da tertib-i ca'lîsi bir basamak kadar seyr-i fıtrîden kısa olduğundan..." izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hırs ile aculiyet, sebeb-i haybettir. Zira mürettep basamaklar gibi fıtrattaki tertibe, teselsüle tatbik-i hareket etmediğinden, harîs muvaffak olamaz. Olsa da, tertib-i câlisi bir basamak kadar seyr-i fıtrîden kısa olduğundan, ye'se düşüp gaflet bastıktan sonra kapı açılır. Allah kalbin bâtınını iman ve mârifet ve muhabbeti için yaratmıştır. Kalbin zahirini sair şeylere müheyya etmiştir. Cinayetkâr hırs kalbi deler, sanemleri içine idhal eder. Allah darılır, maksudunun aksiyle mücazat eder."(1)

“Olsa da tertib-i ca'lîsi bir basamak kadar seyr-i fıtrîden kısa olduğundan yeise düşüp gaflet bastıktan sonra kapı açılır."

Tertib-i ca'lî: Bu terim uydurma düzen, sahte sebep/sonuç oluşturmak anlamlarına geliyor. Kumar, şans oyunları, hırsızlık, rüşvet, faiz, hile gibi yollar birer tertib-i ca'lîdirler. Hırs ise bu doğal olmayan yolların katalizörüdür.

Mesela, buğdayı elde etmek için fıtri ve belli bir yol takip edilir ki buna seyr-i fıtrî (doğal yol) denilir, çiftçinin alın teri ile buğday üretmesi gibi. Üretilmiş buğdayı depodan çalmakta tertib-i ca'lî tarzında bir kazançtır ki, bu kazanç hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında kişiye de topluma da zarardır.

Özetle; helal ve temiz kazanç insana saadet getirirken, suni ve haram kazançlar ise insana azap ve ümitsizlik verir.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye, İkinci Zeylin İkinci Kısmı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Hutbe-i Şamiye | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1716 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...