"Hırs ve tamah, za'f-ı fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine medar riyâkârâne vaziyet almaya sevk ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci nokta: Riyaya insanları sevk eden esbabın,.."

"İkinci sebep: Hırs ve tamah, za'f-ı fakr noktasında teveccüh-ü nâsı celbine medar riyâkârâne vaziyet almaya sevk ediyor."

"Risale-i Nur'un şakirtleri, iktisat ve kanaat ve tevekkül ve kısmetine rıza gibi, Risale-i Nur'un dersinden aldıkları izzet-i imaniye, inşaallah onları riyadan ve dünya menfaatleri için hodfuruşluktan men eder."(1)

Hırs, kainata konulmuş tertibi atlayıp direkt sonuca ulaşma duygusudur. Tamah ise, açgözlülük ve doyumsuzluktur. Za’f-ı fakr ise fakir olma ya da kalma kaygısı ya da zafiyetidir.

İşte insan bu üç duygunun kuvvetli baskısı ile sebeplerin yani insanların gözüne girmeye çalışıyor.

Güya mal ve zenginlik sebeplerin elinde ve dizginindeymiş gibi, sebeplere mesela patronuna yalakalık etmeye kendini mecbur hissediyor. Bu duygular iman ile ıslah edilmez ise dolaylı olarak insanı riyaya sevk eder.

Risale-i Nur Talebeleri Risale-i Nur'un dersinden aldıkları izzet-i imaniye ile hırs, tamah ve fakir kalma gibi kaygılardan korundukları için sebeplere yalakalık etmiyorlar.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 115. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...