"Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir." cümlesini nasıl anlamalıyız? Zaman yetmiyor, her mümin için de zamanın genişlemesini ve bu hissiyat-ı insaniyenin ruh derecesine çıkması nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın taşıdığı hissiyat nebati, hayvani, insani ve meleki gibi sınıflara ayrılır. İnsanın dünya hayatına ait olan nebati ve hayvani hissiyatlar, onun çok yerlerde veya çok farklı zamanlarda bulunmasına mânidir. Dolayısıyla bu gibi hissiyatların ruh derecesine çıkmasına vesile olacak şartları yerine getirebilsek, o zaman ruhun mahiyetinde olan bazı meziyetleri gösterebiliriz.

İnsanlık akılla başlar. İnsan bu yönüyle bütün hayvanlardan ayrılır. Bu büyük nimeti yerinde kullanan insan, “insaniyet-i kübra olan İslamiyetle” müşerref olur.

Çoğu insanın maddeye daldığı, dünya zevklerinde boğulduğu ve ruhani zevklerden uzak kaldığı asrımızda, kalb ve ruhun inkişaf ederek cismaniyete galip gelmesi çok zordur.

Ruhun tekâmülü “iman, salih amel, takva ve güzel ahlak” olarak özetlenebilir. Ancak, bu asrın dehşeti, büyük günahların bile rahatça ve alenî olarak işlenebilmesi, ahlaksızlığın çeşitli mihraklarca kasıtlı olarak teşvik edilmesi, medyanın bu konuda büyük bir yıkım vasıtası olarak kullanılması cihetinde, takva “üssü’l-esas” olup öncelik kazanmıştır. Birçok ayette güzel akıbete takva sahiplerinin ulaşacağı zikredilir. Takva da salih amel de kuvvetli bir imanın neticesidir. Yani imanın kemale ermesi nisbetinde salih amel de takva da inkişaf eder. Böylece insanın kalbi ve ruhu cismaniyetine galip gelir.

Mesela, ruh için geçmiş ve gelecek zaman gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca aynı anda birkaç yerde bulunmak gibi bir durum da ruh için mevcuttur. İşte insan böyle bir duruma geldiğinde, aynı anda birkaç iş yapabilir.

Bu hissiyatların terakki edip, ruhun cismaniyete galip gelmesi için bazı adetullah kanunlarına ittiba’ etmek gerekir. Bunlar;

1. İman ve imandaki marifetullahta terakki etmek,

2. Farzları hakkıyla yerine getirmek ve sünnet-i seniyyeye ittiba etmek,

3. Tefekkürde derinleşmek, eşyanın ve varlıkların mahiyetini keşfetmeye çalışmak,

4. Günahlardan uzak durmakla ruhu muhafaza etmek,

5. Çok yemeği, uyumayı ve konuşmayı terk etmek,

6. Zikir ile manevi kirlerden temizlenmek,

7. Ruhun manen terakki edip, cesede galip gelmesine vesile olacak yolları iyi kullanmak...

İlave bilgi için tıklayınız:

- Maddenin incelmesi nisbetinde, asar-ı hayatın tezahür etmesi ne demektir

- Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...