"Hissiyat-ı nefsaniyelerini ve ağrâz-ı şahsiyelerini tahrik etmekten... İnsanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten... Şan ve şeref namıyla, riyâkârâne nefsin firavuniyetini okşamaktan..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ben kendim mükerreren müşahede etmişim ki, yüzde on ehl-i fesat, yüzde doksan ehl-i salâhı mağlûp ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek kat'iyen anladım ki, o galebe kuvvetten, kudretten gelmiyor, belki fesattan ve alçaklıktan ve tahripten ve ehl-i hakkın ihtilâfından istifade etmesinden ve içlerine ihtilâf atmaktan ve zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağrâz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten ve şan ve şeref namıyla, riyâkârâne nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ve o misilli şeytanî desiseler vasıtasıyla muvakkaten ehl-i hakka galebe ederler."(1)

1. Hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağrâz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten,.. : Mesela şehvet nefsin kuvvetli bir hissiyatı, insanın tehlikeli ve aynı zamanda potansiyel bir art niyetidir. Bu hissiyatı az bir tahrik ve tetikleme ile insanı istikametten ve yoldan çıkarmak mümkündür. Özellikle gençlerin yoldan çıkarılmasında önemli bir hissiyat-ı nefsiyedir.

2. İnsanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten,..: İnsanın mahiyetinde kader planı ile programlanmış maddi ve manevi sayısız kabiliyet ve duygular vardır. Bu kabiliyet ve programların iki yüzü vardır. Birisi hayra, diğeri ise şerre bakıyor. İnsanın şerre yatkın olan bu kabiliyetlerini işletmek ile insanı haktan ayırmak ve neticesinde ona galebe çalmak mümkündür. Kafirler insanın mahiyetinde bulunan bu fena madenleri işleterek galip gelmeye çalışıyorlar ve zaman zaman da galip geliyorlar.

3. Şan ve şeref namıyla, riyâkârâne nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından,..: İnsanın en tehlikeli ve fena damarı şan ve şöhretperestlik damarıdır ki, ehl-i imana düşman olan ehl-i küfür bu damarı okşamak sureti ile müminleri aldatmaya ve nifaka sevk ediyor. "Sen şöylesin, sen böylesin!.." diyerek, müminin potansiyel nefsani hissiyatlarını harekete geçirip istikametten çıkarıyorlar. Medya ve gazetelerde meşhur olma düşkünlüğü yüzünden, dini hevasına göre yorumlayan belamlar buna örnek olarak verilebilir.

(1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...