Hizmet nedir ve nasıl oluyor? Ne yapmakla hizmet etmiş oluyoruz? Risale-i Nur okumak, yazmak ve dinlemek hizmet etmiş olmak için yeterli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, okumak, dinlemek ve yazmak Risale-i Nurları talim etmede bir vesile ve araçtır. Herkes kendi meşrebine ve mizacına uygun olan vesile ve araçları kullanmakta özgürdür. Kimisi okuyarak kimisi dinleyerek kimisi de yazarak hizmet edebilir.

İkincisi, bizim diğer bir önemli vazifemiz, iman hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırmaktır.

Üçüncüsü, Nur talebesinin üç temel vazifesi vardır. Bunlar sırası ile talim, tatbik ve tebliğdir.

Talim: Dini hakikatleri doğru ve sağlam kaynaklardan öğrenmek ve talim etmektir ki, tahkiki iman bu kısma girer ve öncelikli vazife budur.

Tatbik: Talim ettiği dini hakikatleri hayatına uygulamak ve tatbik etmektir ki, başta namaz ve bütün farz olan ibadetler bu sınıfa girer. Diğer yandan da haramlardan uzak durmaktır. Üstad'ın ifadesi ile "Feraizi yapmak kebairi terk etmektir."

Tebliğ: Talim ve tatbik ettiği dini hakikatleri, bir başkasına aktarmak ve tebliğ etmektir ki, hizmet bu sınıfa girer.

Bu üç vazife bir zincirin halkaları gibidir, birbirinden ayrılması ve ihmal edilmesi söz konusu olmaması gerekir. Şayet bu halkalardan biri eksik olur ise, diğerleri nakıs ve tesirsiz kalır.

Mesela, talim olmadan tatbik ve tebliğ olmaz, tatbik olmadan talim ve tebliğ tesir etmez, tebliğ olmadan da talim ve tatbik atıl ve nakıs olur. Dolayısı ile her üç vazife de elzem ve farzdır, tertip ve sıralaması da bu şekildedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...