Hizmetin düsturlarından olan, fedakârlığa yönelten en büyük etmenlerden şefkate, şefkat ufkuna nasıl ulaşırız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güzel ahlak ve güzel amellerin temeli, ruhu, tahkiki imandır. İnsan kendi üzerinde ve aleminde güzel ahlak ve amelin kemali ile parlamasını istiyorsa, tahkiki imanı ve marifeti elde etmesi gerekir.

İnsan mahiyeti potansiyel olarak Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını izhar ve ilan edecek bir kıvamdadır. Bu potansiyelin harekete geçip eyleme dönüşmesini tetikleyen veya temin eden şey iman ve ibadettir. İnsan da iman ve marifet ışığı ne kadar kuvvetli ise, yatmış ve potansiyel olarak bulunan kabiliyetler de o kadar kuvvetli ve görkemli tecelli eder.

Mesela şefkat, insan mahiyetinin en önemli ve mükemmel bir kabiliyetidir. Bu kabiliyetin kemali ile hayatımızda tecelli etmesi ve Allah’ın rızasına mutabık bir şekilde olması, ancak kuvvetli bir iman ve tesirli bir marifet ile mümkündür. Yoksa mahiyetimizdeki o şefkat yanlış inançların ve ideolojilerin kontrolünde işletilirse, o şefkat güzel bir nimet iken kötü bir nikmet ve cezaya dönüşür.

Evet, nasıl iman ve marifet insanı insan yapıyorsa, şefkati de istikametli şefkat yapan yine iman ve marifettir. Şefkatin geniş manasını ve derin izlerini hayatımızda görmek istiyorsak, tahkiki imanı ve marifeti ders veren Risale-i Nurlar ile çokça meşgul olmalıyız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...