Block title
Block content

Hizmette atıl olduğumuzu düşünüyorsak, bunun sebebi ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan her daim aynı oranda şevk ve heyecanını muhafaza edemiyor. Bu durum insan fıtratının da bir neticesi olsa gerektir. Ancak bu dalgalanmalar kısa süreli olur. Şayet uzun süre devam ediyorsa, anormal bir durum var demektir. Maddi olarak beslenemediğimiz zamanlarda iş yapma azmimizi kaybettiğimiz gibi, manevi beslenmede de aynı durum söz konusudur. Manen dengeli beslenmemiz lazımdır. Hizmet ve mavevi beslenmeyi dengeli götürmeye çalışmak daha verilmli ve uzun vadeli bir hizmeti netice verecektir.

Diğer bir neden ise, manevi havanın kirliliğinden kaynaklanmaktadır. Soğuk bir havada üşüdüğümüz gibi, manevi soğuktada üşümemiz mümkündür. Bunun için de sera vazifesi yapan dersanelere sık sık gitmeli ve oralarda manen ısınmalıyız.

Üstdımızın bu durumlar için bize tavsiyesi şudur:

"Maddî hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor; asabî sinelerde inkıbaz hali başlıyor. Öyle de, bazan mânevî hava bozuluyor. Hususan mâneviyattan yabanîleşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniyeyi taammüm etmiş memleketlerde ve hususan şuhur-u muharreme ve şuhur-u mübarekede mânevî havayı tasfiye eden âlem-i İslâmın intibah ve teveccüh-ü umumîsi, o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup, havayı bozan dalâletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış tazyikatı altında, bir derece hayat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsaniyenin tasallutlarının noksaniyetinden, ehl-i İslâm ve ehl-i imanda, hayat-ı uhrevîyeye çalışmak iştiyakı, baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsaniyenin inkişafıyla o iştiyak-ı uhreviyeyi gizlemesi ânında elbette böyle kudsî evradlarla zevk, şevk yerinde, esnemek ve fütur gelir."

"Fakat, madem   خَيْرُ اْلاُمُورِ اَحْمَزُهَا   sırrıyla, meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı a’mâl-i sâliha ve umur-u hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp, sabır içinde mesrurâne şükretmek gerektir."
(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (91. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...