Hizmette fedakârlık, fenâ fi'l-ihvan gibi düsturları içimize yerleştirmeye ve fıtrat haline getirmeye nasıl muvaffak olabiliriz?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorunuzun cevabı Yirminci Lem'a ve Yirmi Birinci Lem'a olan ihlas risalelerinde detaylı bir şekilde izah edilmektedir. Söz konusu risaleleri okumanızı tavsiye ederiz.

Güzel bir hasletin insana fıtrat olabilmesi, ancak tahkiki bir iman ve sağlam bir ibadet ile olabilir. İslam inancında bütün güzel ahlak ve hasletler iman temeline yerleştirilmiştir. Yani ahlakın menşe ve membaı imandır. Öyle ise iman, temeli ne kadar sağlam ve kuvvetli olursa, güzel ahlak ve hasletler de o nispette sağlam ve kuvvetli olur.

Risale-i Nurlar tahkiki iman dersini verdiği için, bu hizmet içinde aktif bir şekilde bulunmak hem imanı sağlamlaştırır, hem de imana mebni olan ahlak ve güzel hasletleri inkişaf ettirir. Yoksa ahlak ve güzel hasletler bir anda ve ani bir reçete ile birden inkişaf etmiyor.

Özet olarak iman, İslâm binasının temelidir. Ameller ve ahlak, bu iman temeli üzerine bina olur. Bu yüzden, bu zamanda imanın takviye ve teyit edilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Üstad Hazretlerinin bütün gayret ve mesaisini iman üzerine teksif etmesi de bu sebeptendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...