Hizmetteki kardeşlerle aramızdaki tesanüd ve uhuvvet nasıl olmalı örnek verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın tavsiye ve tarif ettiği kardeşlik, uhuvvet ve muhabbeti yakalamak ve bihakkın ifa etmek; âli bir ideal ve yüksek bir hedeftir. Bizler muhabbet ve uhuvvetimizi muhafaza etmek ve devamını sağlamak için bazı mühim kriterlere dikkat etmemiz lazım.

1. İnsan kusurdan hali değildir. Herkeste bir nefis var. Mahiyeti itibariyle fıtrat ve yapımız her şeyi kemali ile ortaya koymaya müsait olmayabilir.

2. Kardeşlerimizi değerlendirirken; hasenatlarının seyyiatlarına güzelliklerinin çirkinliklerine, hayırlı işlerinin şerli vaziyetlerine; kemiyetten veya keyfiyeten üstün gelmesine bakarız ve bunu ölçü telakki ederiz. Zira meleklerden değiliz.

3. Kardeşlerimizde bulunan yanlışları ve hataları kırmadan, dökmeden, şefkatten gelen tenkitle; ıslahına çalışmak ve bunu da yaparken lütufla muamele etmemiz icap eder. Bu yaklaşımları da fikir bazında ve tavsiye niteliğinde yapmalıyız. Israrcı ve baskıcı muamelelerden kaçınmalıyız.

4. Kardeşlerimizin gizledikleri ve sakladıkları hususiyetlerini; tecessüs etmemek ve inceden inceye tetkike girmemek icap eder. Eğer kabahatler ve yanlışlıklar gizlenmiyor ve umuma zarar veriyorsa o zaman düzeltmek için yukarıdaki yaklaşımları sergilememiz icap eder.

5. Hatalar ve yanlışlar hafa toprağında kalırsa neşvünema bulmaz. Bu sebeple kusurları ve yanlışları kapatmakta, toprak ve gece gibi olmamız icap eder.

6. Şu kaideyi hiç unutmayalım: "Nefsimizin ve kendimizin savcısı, kardeşlerimizin ve dostlarımızın avukatı olmamız icap eder." Allah'ın razı olduğu muamele budur.

7. Madem tebliğ ile vazifeliyiz ve madem terbiye hususunda hizmet ifa ediyoruz, o halde iltifatla ve şefkatle yaklaşmamız icap eder. Bu da Üstadımızın mazhar olduğu Hakim ve Rahim isminin muktezasıdır.

Muhabbetimizi, uhuvvetimizi ve tesanüdümüzü korumak için Üstadımızın telif ettiği İhlas Risalesini iç tüzük, Uhuvvet Risalesini de diğer cemaatlerle münasebetlerde dış tüzük olarak değerlendirebiliriz.

8. Birbirimize sevgiden ziyade hürmet ve şefkatle yaklaşmak; uhuvvet ve muhabbetimiz için fevkalade önemlidir. Zira sevmek bazen kuvvetli bir esbaba rastgelir değişir ve farklılaşır. Fakat hürmet ve şefkat devamlıdır. Maddeleri sıralayarak uzatabiliriz. Dolayısıyla bu mevzuları iyi anlamak ve kavramak için; lahikalar ile Uhuvvet ve İhlas risalelerini bol bol okuyup, yaşayarak hayata geçirmektir.

Nur talebeleri olarak en zayıf noktamız, bu hakikatleri biliyor olup mütalaasını yapıp muhataplara naklettiğimiz ölçüde, yaşayamamak ve hayata geçirememektir. Eğer okuduklarımız nispetinde amel eder, bu hakikatleri hayata mal edersek, söz konusu olan sualler ve eksiklikler asgariye inecektir. Zira uhuvvet, tesanüt ve kardeşliği muhafaza okumaktan ziyade yaşamakla doğru orantılıdır. Bizler kendi aramızda muhabbet ve uhuvveti tesis edemezsek, diğer dini cemaatlerle kardeşliğimizi koruyamaz isek; Muazzez Üstadımızın müjdelediği; ittihad-ı İslam ve hak din mensuplarının ortak paydada buluşmasını nasıl temin edebiliriz?!.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...