Hodfuruşluk, süm’a, tasannu, insanların teveccühünü, alkışını ve sevgisini istemek şirk, gizli şirk, küfür veya gizli küfür müdür? Gizli riyakarlık diye bir şey olur mu? Riya, zaten gizli şirk demek değil midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sayılan hastalıkları siyah veya beyaz gibi iki keskin hat şeklinde anlamak yanlış olur. Yani bu gibi manevi hastalıkları ya küfür ya da iman keskinliğinde değerlendirmek İslam inanç esasları ile bağdaşmaz. Bu yüzden bu hastalıkların iman ve küfür arasında tonları ve mertebeleri vardır.

Hodfuruş: İnsanın kendisini başka insanlara beğendirmeğe çalışmasına denir ki, bu manevi ve kalbi bir hastalıktır. Böyle hastalara kafir denilemeyeceği gibi, bu kalbi hastalığa da imanın zıddı olan şirk ya da küfür de denilemez.

Riya ve Sum’a: İhlâssızlıktan çıkan, işitilsin ve bilinsin için yapılan iş, gizli riyakârlık demektir. Bu da kalbi ve manevi bir hastalıktır. Bütün riyakarlara kafir demek yanlış olur. Zira bu hastalıklar zaman zaman mümin insanlarda da bulunabilir. Riya ve sum’a gibi hastalıkların küfür ve şirkten tut ta iman dairesinde olup da kalbi hastalık şeklinde bulunan çeşitleri vardır.

Riyanın en ileri derecesi Münafıklık iken, en hafif derecesi amelde samimiyetsizliktir. Yani riya ve sum’a müminde manevi bir hasatlık iken, kafirde nifak ve münafıklık boyutundadır. Bu sebeple her riyaya şirk demek yanlış olduğu gibi, her riyakara da münafık demek yanlış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR