"Hodgâm insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi eli yetişmediği şeye de zıttır." denilmekte ve kâfirlerin Allah’ın düşmanı olduğu bununla izah edilmektedir. Bu genel bir kaide midir? Meselâ, şeytan Allah’ı biliyorken inkâr ve muhalefet etmiş?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hodgâm, kendini beğenmiş, bencil demektir. Kendini beğenerek ene (ben) demek, ente (sen) demeye en büyük engeldir. Otuzuncu Söz'de bu mana bütün detaylarıyla incelenmiştir.

Kendine güvenen, kendini gören insan şahsî ilmiyle erişemediği gerçekleri kabullenmek istemediği gibi, yine şahsî kuvvetiyle elde edemediği şeylere de zıt düşecek, düşman olacaktır.

Mümin insan, kendisini kul ve kendindeki bütün maddî ve manevî sermayeyi de Allah’ın ihsanı bilir. Her türlü başarı için kendine düşen görevi eksiksiz yerine getirdikten sonra Allah’a tevekkül eder. Çıkacak her türlü sonucu ise rıza ile karşılamakla dünyada huzur ve rahat bulur. Üstad'ın ifade ettiği gibi, “İmanı ona bir emniyet-i tamme verir.”

Kâfir bu emniyet ve huzurdan mahrumdur. Ölümü hiçlik karanlığı bildiği ve ahirete inanmadığı için teselliyi gaflette, sefahatta ve iman cephesine düşman olmakta bulur. Kâfirlar Allah’a inanmadıklarına göre onların Allah’a düşman olmalarını, imana ve İslama düşmanlık şeklinde yorumlamak gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...