Block title
Block content

"Hristiyan'da servet ve rütbece yüksek olanlar, ziyade dindardır. İslâmiyet'te avam ise, servet ve rütbece yüksek olanlardan ziyade dine merbuttur." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bu sırra binaendir ki, Hıristiyanda servet ve rütbece yüksek olanlar, ziyade dindardır. İslâmiyette avam ise, servet ve rütbece yüksek olanlardan ziyade dine merbuttur. Zira bir zîrütbe enaniyetli bir Hıristiyan, ne derece dinde mütesallip ise, o derece mevkiini muhafaza ve enaniyeti okşar, kibrinde imtiyazından fedakârlık etmez. Belki kazanır."(1)

İslam dini ile diğer dinler arasında vasıta, vesile ve aracı gibi kavramlara bakış açısı farklılık arz eder. Diğer dinlerde, özellikle Hristiyanlık dininde vasıtalar ve vesileler, Allah ile kul arasında bir ilah, bir rab gibi tasavvur edilmiştir, bir nevi ilahlaştırılmıştır. Allah ile kul arasına ruhban sınıfı, yani kilise ve papazlar girerek, bir nevi İlah gibi otorite kurmuştur ve şu ayete massadak olmuşlardır; “Allah'ı bırakıp da birbirimizi rab edinmeyelim." (Âl-İ İmrân Sûresi, 3/64)

Hristiyanlıkta kilise ve papaz insanları affeder, insanlara cennetten arsa verebilir, insanları kutsayabilir, bu gibi inançlar gösteriyor ki; papaz adeta bir ilah gibi vasıtalık yapıyor, araç olması gerekirken amaç oluyor. Bu gibi inançlar, insanın benlik ve kibrini besleyen inançlardır.

İslam dininde ise, bu çeşit vasıtalar ve vesileler, ret ve nefiy edilmiş, onun yerine delil ve imam gibi kavramlar yerleştirilmiştir. İslamiyet'te imam, yani alimler ve ehil olan salih zatlar; ancak ilmi ile ümmeti irşat ve aydınlatma ile görevlidirler. Bu irşat ve aydınlatma görevini yaparken de, delil ve ispat ile hareket etmek zorundalar; yoksa onların hiçbir baskı ve dayatması söz konusu olamaz; yani delilsiz ve ispatsız iddiaları ümmeti bağlamaz.

Hristiyanlıkta ise; ruhbanların her sözü tartışmasız kabul edilmek zorundadır, onlar iddialarını ispat etmeye de gerek duymazlar. Hristiyanlıkta tevazu sahibi olmayan rütbeli ve mevki sahibi havas tabaka dindar olabilir; ama İslam dininde bu şekliyle dindar birisi olamazlar. Zira İslam dini vasıta ve vesilelere tevazu sahibi olmayı emrediyor, bu yüzden maddi bakımdan mevki ve makam sahibi, kibirli tabaka İslam dininden yüz bulamadığı için, dindarlık ile o kibirli vaziyetlerini muhafaza edemiyorlar. Ya dindar olacaklar ya da o kibirli makamlarını tercih edecekler. İkisi aynı anda cem olmaz. Ama Hristiyanlıkta ikisini cem etmek mümkündür. Bu yüzden Hristiyanda servet ve rütbece yüksek olanlar, ziyade dindar olabiliyorlar.

(1) bk. Sünuhat

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...