"Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir." İsevilik'te mi'raçtan sonra farz kılınan namaz gibi ibadetler olacak mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İseviliğin tasaffi etmesi demek İslam olması demektir. Yani Hristiyan alemi zamanla Müslümanlaşacak demektir. Yoksa -haşa- İslam'dan başka ikinci bir hak din oluşacak anlamına gelmiyor. İslam olunca da İslam’ın emir ve yasakları geçerlidir. Yani Müslüman olan bir Hristiyan Kur’an ve sünnete tabi olmakla sorumludur.

Avrupa medeniyeti, maddi ve manevi terakki sayesinde hak ve kamil olan İslam’a yakınlaşacak ve onu kabul etmeye hazır bir hâle gelecektir. Bu yakınlaşma sayesinde çok sayıda Hristiyan İslam ile müşerref olacaklar ve oluyorlar.

Evet, Hristiyanlık din olarak tasaffi ede ede en sonunda İslam’a teslim olacaktır. Zira Hristiyanlık tarihi süreci içinde bu tasaffi evrelerini birkaç defa yaşadı. Katı ve mutaassıp Katoliklik mezhebine karşı Protestanlık mezhebi huruç ederek birtakım hurafe ve dogma inançları parçaladı. Aydınlanma döneminin de etkisi ile Hristiyanlık hızlı bir şekilde din olarak tevhide doğru gidiyor.

Tabi Hristiyanlık aleminin tasaffi etmesi hemen ve ani bir süre içinde olmayacaktır. Protestanlık mezhebi ile başlayan tasaffi süreci halen de devam etmektedir. Sosyal olaylar ve dönüşümler, uzun vadeli ve sıkıntılı olarak devam eder; oldu bitti tarzında olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...