Block title
Block content

“Hüccet-ül Kur'an Aleşşeytan ve Hizbihî...” ifadesi ne anlama gelmektedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hüccet-ül Kur'an Aleşşeytan ve Hizbihî...

"İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehl-i tuğyanı iskât eden Birinci Mebhas; bîtarâfâne muhakeme içinde şeytanın müdhiş bir desisesini kat'î bir surette reddeden bir vakıadır. O vakıanın mücmel bir kısmını on sene evvel lemaât'ta yazmıştım.”

Hizip; cemaat, takım, parti, fırka gibi manalara gelir. Nur Küllîyatında, Kur’an şakirtleri için hizb-ül Kur’an; din düşmanları için ise hizb-üş şeytan ifadeleri kullanılmıştır.

Hizbihi, “onun (şeytanın) hizbi, cemaati” demektir.

Buna göre, “Hüccet-ül Kur'an Aleşşeytan ve Hizbihî” ifadesi, “şeytan ve onun cemaatinin kalplere attıkları şüphelere karşı Kur’an'dan getirilen deliller” demek olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...