“Hüccet-ül Kur'an Aleşşeytan ve Hizbihî...” ifadesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hüccet-ül Kur'an Aleşşeytan ve Hizbihî...

"İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehl-i tuğyanı iskât eden Birinci Mebhas; bîtarâfâne muhakeme içinde şeytanın müdhiş bir desisesini kat'î bir surette reddeden bir vakıadır. O vakıanın mücmel bir kısmını on sene evvel lemaât'ta yazmıştım.”

Hizip; cemaat, takım, parti, fırka gibi manalara gelir. Nur Küllîyatında, Kur’an şakirtleri için hizb-ül Kur’an; din düşmanları için ise hizb-üş şeytan ifadeleri kullanılmıştır.

Hizbihi, “onun (şeytanın) hizbi, cemaati” demektir.

Buna göre, “Hüccet-ül Kur'an Aleşşeytan ve Hizbihî” ifadesi, “şeytan ve onun cemaatinin kalplere attıkları şüphelere karşı Kur’an'dan getirilen deliller” demek olur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...