"Hüceyrât-ı bedenden tut, tâ mecmu-u âleme şamil bir hikmet ve tanzim var." ve "Mühim gayeler için haşmetkârâne bir tedvir ve tenvir görüyoruz." cümlelerini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta en küçük şeyden en büyük şeye kadar, her şeyde bir hikmet, bir fayda, bir maslahat var, hiçbir şey faydasız ve hikmetsiz değildir. Bütün bu hikmet ve faydalar, bize sonsuz hikmet sahibi Hakim bir zatı gösterip tanıttırıyor.

Kainatta hikmet ve faydanın hükmettiğini bize gösteren en zahir delil, bugünkü fen ilimleridir. Mesela; tıp ilmi insan bedeninde çalışan hücrelerden tut, tâ azalara kadar, her şeyin mükemmel bir hikmet ve vazife ile çalıştıklarını gösteriyor.

Sadece karaciğerin dört yüze yakın hikmet ve faydası olduğunu, tıp ilmi beyan ediyor. Daha bunun gibi binlerce hikmet ve fayda, insan bedeninde çalışan hücre ve azalarda mevcut. İşte bütün bu hikmet ve faydalar; bir intizam ve bir tanzim, yani düzenleme ile hasıl oluyorlar. Tanzim ve düzenleme fiilleri de, tanzim edici "Nazım" olan Allah’ı akla ispat ediyor.

Bu tanzim ve düzenleme arkasında da, tedvir ve tenvir fiilleri görünüyor. Yani; bütün bu olup biten olaylar, ancak her şeyi çekip çevirecek, sonsuz bir kudret ve nihayetsiz bir ilim ile mümkündür. Bütün bu fiillerin arka cephesinde Allah’ın isim ve sıfatları ayna gibi parlıyor ve bize kendisini gösteriyor.

İlgili yeri okumak için tıklayınız:

- Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Sekizinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...