"Hükûmet-i İslâmiye ile bu memleketin selâmetine çalışan ehl-i siyasetin..." Burda hangi İslam devleti ve hükumetinden bahsediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hükûmet-i İslâmiye ile bu memleketin selâmetine çalışan ehl-i siyasetin mezkûr hakikati nazara alması lâzımdır. Yoksa, üç veya dört cereyanın muannidâne muaraza etmeleriyle, o kuvvetler, muaraza sebebiyle zayıflar. Memleketin menfaatine ve âsâyişine sarf edilecek o zayıf kuvvetle hâkimiyetini -hattâ istibdad ile de olsa- âsâyiş ve emniyet-i umumiyeyi muhafazaya kâfi gelmediğinden Fransız ihtilâl-i kebîrinin tohumlarının bu mübarek memleket-i İslâmiyeye ekilmesine yol vermektir diye telâş edilebilir.”(1)

Burada “Hükûmet-i İslâmiye”den maksat Demokrat Partinin iktidarıdır. Demokrat Partinin ezanı aslına çevirmesi, İslam üzerindeki baskıları kısmen kaldırması, bir nebze dini özgürlüklerin temin edilmesine vesile olması gibi sebeplerden dolayı Üstadımız bu iktidara İslami değerlere saygılı anlamında "Hükümet-i İslamiye" adını veriyor.

Demokrat Partiden önceki dönemlerde dinin üzerinde çok şiddetli bir tahribat ve baskı vardı. Bu parti bu baskıları kısmen izale ederek büyük bir sevap kazanmıştır. Üstadımızın bu hükümeti taltif etmesinin bir nedeni de bu baskıyı kısmen kaldırmış olmasıdır.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 70. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...