Block title
Block content

"Hulefâ-i Râşidînin zemmine ve adâvetine gitmemek şartıyla ve usul-ü İslâmiyenin haricine çıkmamak kaydıyla mâzur olabilirler." burada "usul-ü İslamiyenin haricine çıkılması" ile ilgili neleri düşünebiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dört halifeye tazim ve hürmet etmek dinimizin emridir. Çünkü Peygamber Efendimiz (asm)'in övdüğü ve yücelttiği dört büyük halifeyi yermek ve tahkir etmek, zımnen Peygamber Efendimizi (asm) ve dolayısı ile de Allah’ı yermek ve tahkir etmek anlamı taşır. Ki bu usulü iman ile bağdaşacak bir durum değildir.

Hatta bazı Ehl-i sünnet âlimleri Hz. Ebu Bekir (ra)’in sahabe oluşunu inkâr etmenin küfür olduğunu ifade etmişlerdir. Çünkü onun sahabe oluşu âyet ile sabittir.

"Eğer Siz Peygambere yardımcı olmazsanız, Allah vaktiyle ona yardım ettiği gibi yine yardım eder.  Hani kâfirler onu Mekke’den çıkardıklarında, iki kişiden biri olarak mağarada iken arkadaşına: 'Sen hiç tasalanma, zira Allah bizimle beraberdir.' diyordu.  Derken Allah onun üzerine sekinetini, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu, görmediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin dâvasını alçalttı. Allah’ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)." (Tevbe, 9/40)

Hz. Peygamber (asm)’ın Hz. Ebû Bekir (r.a) ile hicret ettiği sırada, Mekke’nin güneyindeki Sevr mağarasında üç gün kalmalarına işarettir. Ve bu âyette Hz. Ebu Bekir (ra)’in sahabe olması sarih bir şekilde, fazileti ise zımnen ifade edilmiş oluyor. Dolayısı ile halifelere dil uzatmak usulü imanın (doğru ve istikametli imanın) dışına çıkmak oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Dördüncü Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1145 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...