Block title
Block content

Hulusi Ağabey Risale-i Nur'un düsturları arasında, İslam alemindeki ihtilaflı meseleleri konuşmamayı nazara veriyor. Fakat bu mesele diğer düsturlara kıyasla çok az uygulanıyor. İhtilaflı meseleleri konuşmamanın sebebi nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu mevzuyu Üstadımız Yirminci Lem'a'da izah etmektedir. Hususen şimdilerde daha çok muhtaç olduğumuz bir konudur. Zira gaye ve hedef etiketler değildir. Etiketlerle bir gayeye hizmet etmektir. O gaye ise iman ve Kur'andır. Değil Müslümanlarla, belki Hristiyanların dindar ruhanileriyle dahi aynı formülü kullanmamız istenmektedir.

Yirminci Lem'da geçen aşağıdaki altın prensiplerin her hizmet ehli tarafından bilinmesi gerektiği kanaatindeyiz.

1. Müsbet hareket etmektir ki, yani, kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkîsi, onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın.

2. Belki, daire-i İslâmiyet içinde, hangi meşrepte olursa olsun, medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek,

3. Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise, "Mesleğim haktır," yahut "daha güzeldir" diyebilir. Yoksa, başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden "Hak yalnız benim mesleğimdir" veyahut "Güzel benim meşrebimdir" diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek,

4. Ve ehl-i hakla ittifak, tevfik-i İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle,

5. Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek,

6. Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için,

7. Nefsini ve enâniyetini,

8. Ve yanlış düşündüğü izzetini,

9. Ve ehemmiyetsiz, rekabetkârâne hissiyatını terk etmekle ihlâsı kazanır, vazifesini hakkıyla ifa eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İkinci Sebep | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3366 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...