"Hulûsi’nin bir gailesi var diye hissediyorum." Dersim olayı ve Üstad ile Hulusi Ağabey'in bu olayla ilgili bir hatıraları varmış, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dersim İsyanı (Hacı İbrahim Hulusi Yahyagil)

"Hacı İbrahim Hulusi Yahyagil" Kimdir?

1895`te Elazığ Harput`ta dünyaya geldi. Birinci Dünya Harbinde, Kafkas ve Çanakkale muharebelerinde bulundu. 1925 senesinde Harbiyeye girdi. 1950 senesinde Albay rütbesiyle emekliye ayrıldı. Bediüzzaman'ın ilk talebelerindendir. 25 Temmuz 1986`da Elazığ`da vefat etti.

Dersim İsyanı

"1938`de bizi Dersim isyanını önlemeye ve bastırmaya memur etmişlerdi. İsyan dedikleri şey de bazı dağ köyleri o yıl vergi verememişti. Bize verilen emir ise tek kelime idi: `İmha!..`

"Canlı bir şey bırakmayınız; genç-ihtiyar, çocuk-kadın vs."

"Bunların çoğu Rafızî idi. Fakat bu tarz bir muamele ile bunlar salâh mı bulacaklardı? Ben kıt`a komutanı idim. En çetin ve zor vazifeyi de bize verdiler.

"'Sen piyadesin, seni topla takviye etmek gerektir.` dediler.

"Müthiş bir hüzün ve ızrıdap içinde idim. Hz. Üstad benim bu hüznümü hissetmiş. Bu durumu kendisine yazıp soramadım. Nasıl yazabilirdim? Bu ızdırabımı kâğıda nasıl dökebilirdim? Tam merhum pederimle vedalaştım. Hayvana bindim gidiyordum. Bir de baktım, hizmet eri koşarak geldi. Elime bir mektup verdi. Mektubu açtım. Mektubu Üstad Kastamonu'dan Ürgüp Müftüsü olan kardeşi Abdülmecid vasıtasiyle gönderiyordu:

"Hulusi`nin bir gailesi var, diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur`un şakirdlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir, geçerler; o musibetlere karşı sabır içinde, şükür ile metanetle mukabele edilmek gerekir. Hem o, hem sizler, bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz."(1)

"Az sonra isyân olan bölgeye gittik. Döndük dolaştık. O bölgeyi terk etmişler, dağlara mağaralara çekilmişler. Rahmet-i İlâhîye yardımımıza yetişti. Elimizi kirletmeden ve kana bulaştırmadan bizi kurtardı."

Kaynak: Hacı İbrahim Hulusi Yahyagil - Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi`yi Anlatıyor (Necmeddin Şahiner - Yeni Asya Yayınları 1.Cild s. 318)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (7. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mesece
Dersim isyanı ile doğrudan alakası olmamakla beraber, Tuncelide kaldığım yıllarda merhum Hulusi ağabeyi defaatle ziyaretlerimizden birisinde bir-iki genç talebe de yanımızda idi. Hulusi bey, kendi evinde gerçekleşen bu görüşmede gözleri dolu bir şekilde yukarıda bahsi geçen hadiseden bahisle, Nurların oralarda da neşrinden ve neşv u nemasından ne kadar memnun olduğunu ve Tunceli ile (Alevi) kardeşlerimizle bir gönül bağı ve alakadarlığı olduğunu ifade etmişti. Nitekim cenazesinde El-aziz'de binlerce sünni yanında hiç te azımsanmayacak sayıda Alevi kardeşlerimizin mevcudiyeti O'nu bu davasında tasdik etmişti. Bu ülkede Alevi-Sünni kardeşliğinin tahakkuku yolunda bizlere şaşmaz ve şaşırtmaz ölçüler sunan ve Risale-i Nurda, yüzyıllardır tartışıla gelen birçok hususu açıklığa kavuşturan, bizleri aydınlatan Üstadımızdan ve Onun gerçek bir varisi olan Hulusi ağabeyden Rabbim ebediyyen razı olsun. Şefaatlerine mazhar olabilmek dileğiyle...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...