“Huriler yetmiş hulleyi giydikleri halde, bacaklarının kemiklerindeki ilikleri görünüyor.” cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cennette huriler öyle bir güzellikte olacaklar ki, insanın sadece gözüne ve kulağına değil, bütün latife ve duygulara hitap edecekleridir. Yani insan huriye baktığı zaman bütün latife ve duyguları tatmin olacak ve öyle zevk edecek demektir. Yetmiş kat elbise tabiri bir kinaye ve teşbih olarak düşünülebilir. Hurilerin nasıl bir güzellik ile donatıldığına işaret ediyor.

Huriler küçük bir cennet gibi olacaklar. Yani duygularımıza hitap noktasında cenneti küçültsen huri, huriyi büyültsen cennet olur ifadesi maksada işaret eder. Nasıl ki, cennet sadece belli duygulara hitap etmeyip, bütün duygu ve latifelere göre tasarlanmış ise, cennetin küçük bir misali ve modeli olan huriler de aynı şekilde insanın bütün duygu ve latifelerini tatmin edip, onların hepsine hitap ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) bu manayı kinaye yolu ile "yetmiş kat elbise giydiği halde bacaklarının iliği görünür" şeklinde tasvir etmiştir.

Bu tasvirin başka bir manası ise, bu güzellikler üst üste hurinin üzerinde bulunduğu halde birbirbirlerinin üstünü örtmezler, birbirlerine mani olmazlar demektir. Yani insan huriye baktığı zaman bütün güzellikler dış güzelliği gibi insana görünür, istifadesine mani teşkil etmez. Her bir elbise ayrı bir latife için bir lezzet tasarımıdır.

İlgili bölümü okuyunuz:

Sözler, Yirmi Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

baybarshan
Maaşallah...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...