Block title
Block content

"Hürriyet-i fikirle taassuptan azade olmakla tam ihlaslarından doğan dahî bir şahs-ı manevîde bulunur." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Taassup" bir fikre bir inanışa bir ideolojiye delilsiz, ispatsız, etraflıca düşünmeden, inandığı şeyi kritik etmeden, körü körüne bağlanmak anlamına geliyor. Bu gibi insanlara da "mutaassıp" deniliyor.

"Hürriyeti fikir" ise insanın bağnazlıktan, taassuptan, körü körüne inanmaktan kurtulup, olayları ve fikirleri delil ve ispat çerçevesinde kritik edip, sonra ona bağlanması demektir.

Hürriyet-i fikrinin en üst seviyede görüldüğü dönem Asr-ı saadet ve ondan sonraki iki asırdır. Yani sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin dönemleri hürriyet-i fikrin en parlak görüldüğü dönemlerdir. Bu dönemlerden sonra maalesef genel hatları ile taassup başlamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: İfadetü'l-Meram | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1042 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...