Block title
Block content

"Hürriyet-i şer’iye, Cenâb-ı Hakk’ın Rahmân, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hâssasıdır." Hürriyetin "Rahmân, Rahîm" isimlerinin tecellisi olması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hürriyet-i şer’iye, bir olan Allah’a iman edip, bütün kainatın ve sebeplerin esaretinden ve mahkumiyetinden kurtulmak anlamındadır. İnsanın kalp ve ruhu öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki, bütün kainata muhtaç, bütün sebeplere mahkumdur. Yaşamak için güneş ve buluta muhtaç olması gibi.

Öyle ise insanın kalp ve ruhu ya kainata ve onun içindeki sebeplere dilencilik edip, onların esiri olacak, ya da iman ve tevekkül ile bir olan Allah’a iman edip, sayısız sebeplerin hükümranlığından ve tazyikinden kurtulacak. İşte iman ve tevekkül insan için hakiki bir hürriyet oluyor ki, iman ve tevekkül Rahman ve Rahim isminin insanlığa verdiği en büyük hediye, en büyük ihsandır.

Allah, Rahman ve Rahim isminin bir gereği olan şefkat ile insanlığa semadan iman ve tevekkül ipini sarkıtmış ki, insanlar bu ip ile, sınırsız esaret ve mahkumiyetten azade olsunlar. Kalp ve ruhları sebeplerin altında ezilip büzülmesin.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...